Chương trình hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 18 năm 2023 của khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu khí với chủ đề "KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ESRD)"diễn ra vào ngày 01/12/2023 tại trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Trong chuỗi Hội nghị KHCN 18 còn có hội nghị Quốc Tế nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kỹ thuật Dầu khí với chủ đề: "INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTH SCIENCES AND PETROLEUM ENGINEERING (ICEP)"

  • Chương trình chi tiết hội nghị 18 chủ đề: Khoa học Trái đất và Tài nguyên Năng lượng với Phát triển bền vững (Xem chi tiết tại đây)

  • Chương trình chi tiết Hội nghị Quốc Tế với chủ để: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTH SCIENCES AND PETROLEUM ENGINEERING (ICEP) (View detail here)

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top