Ứng dụng khoa học công nghệ mới trong phát triển ngành công nghiệp khí

Ngày cập nhật 22-01-2021


Trong suốt chiều dài 30 năm hình thành và phát triển của ngành công nghiệp khí tại Việt Nam, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đã để lại nhiều thành tựu nổi bật, giúp hình thành nên hạ tầng công nghiệp khí ngày càng hoàn chỉnh và có những đóng góp to lớn - góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như phát triển nền kinh tế - xã hội nước nhà.

Xem thông tin chi tiết theo link: Chi tiết

 
 
 
 
 
Go to top