CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH DẦU KHÍ VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH DẦU KHÍ VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Ông Huynh (Anthony) Bui - Giám đốc Công ty Chevron Geothermal Service Company (CGSC)

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top